Veckans bild vecka 08-2016

Vecka 08-2016_Karbennings_kyrka

Veckans bild föreställer Karbennings kyrka.

Annonser

Veckans bild 11 – Karbennings kyrka

Dagens kyrkobyggnad i Karbenning började byggas 1839 och invigdes första söndagen i advent 1845. Den är byggd i nyklassisk stil, en stil som präglar många kyrkor från det tidiga 1800-talet.

Byggnadstekniskt är den märklig genom att murarna består av ovanligt stora, massiva gråstensblock.

Taket är klätt med järnplåt, ett karaktäristiskt material för trakten. Och kanske inte ett så tokigt val idag, när koppartjuvar lägger beslag på det ena kyrktaket efter det andra.

Predikstolen var från början placerad över altaret med uppgång från sakristian. Detta väckte sådant motstånd bland kyrkobesökarna att man såg sig tvungen att uppföra en extra predikstol av enkla bräder på norra långsidan, den traditionella platsen för predikstolen.

1903 gjordes en genomgripande renovering, och då flyttades den ordinarie predikstolen från sin plats över altaret till sin nuvarande plats på norrväggen. Den försågs också med trappa och baldakin. Det hela skapades av den kände arkitekten Agi Lindegren.

Lindegren ritade också den mäktiga altaruppsatsen i nybarock. En ny altartavla föreställande Uppståndelsen målades av den unge konstnären Olle Hjortzberg, vilken sedermera blev berömd konstprofessor. På altaret står sedan 1950 ett krucifix i trä, snidat av Norbergskonstnären Dal-Edvin.

Vid 1903 års restaurering murade man igen den norra ingången samt anskaffade nya bänkar och nytt värmesystem.

En ny genomgripande restaurering genomfördes 1946, då dopfunten fick sin nuvarande placering framför den igensatta norra ingången. Dopfunten, daterad till c:a 1500, är huggen av uppländsk kalksten i två block. På väggen bakom dopfunten hänger en tavla med motiv från Olsbenning, en by i socknen. Den förställer en liten flicka som under ett åskoväder söker skydd hos Jesus. Den lilla flickan var konstnärens hustru, och på tavlan har konstnären skrivit följande på latin: Till minne av sin käraste hustru Kristina målade Carl Kjellin denna tavla 1896.

Till den gamla stenfunten donerade 1947 generalkonsul och fru Axel Ax:son Johnson, ägare av Högfors bruk, en mäktig dopfuntsinsats. Den är tillverkad av Salasilver, väger 10 kilo och har en diameter på 67 centimeter.

Kyrkan har fyra ljuskronor av mässing från 1600- och 1700-talen. I tornet finns två klockor, vilka båda hängt i den tidigare kyrkans klockstapel och är från 1701 respektive 1739.

Slutligen kan nämnas att tornuret skänktes av pigan Sara Mattsson i Karbenningby 1926. Som tack för gåvan lät man hugga upp en gata genom skogen från kyrkan till byn, så att hon kunde se sin älskade kyrka från sitt hem.

Källor:

Nordgren, David, Karbennings kyrka. Nr 29 i en serie småskrifter utgivna av Västerås Stifts Kyrkobeskrivningskommitté, 1986.

Berggren, Bonzo, Karbennings kyrka i Kyrkorna i Västmanlands län. Västmanlands Nyheter, Västerås, 1982

Karbennings kyrka – ett byggnadstekniskt storverk i Ahlberg, Hakon och Björklund, Staffan, Västmanlands kyrkor i ord och bild. Borlänge, 2000.