Den buddhistiska stupan i Fellingsbro

Stupan i Fellingsbro

På en ensligt belägen tomt i Fellingsbrotrakten ligger en byggnad, som med sin avvikande byggnadsstil kontrasterar skarpt mot det omgivande svenska sommarlandskapet. Det är en stupa, ett buddhistiskt monument i traditionell tibetansk byggnadsstil. Byggnaden tillhör Solbo buddhistiska kurs- och retreatgård, vars tibetanska namn i översättning betyder ”Den strålande glädjens trädgård”.

Detta är den första stupan i Sverige. Den började byggas 1986, och 1988 kunde det 11 meter höga monumentet invigas av självaste Dalai Lama.

Stuporna har sitt ursprung i förbuddhistiska gravkullar, i vilka härskare begravdes. Efter Buddhas död har de blivit buddhismens viktigaste monument. Det sägs att kvarlevorna efter Buddha kremerades och att askan efter honom fördelades och begravdes under åtta jordhögar. Var dessa kan ha legat vet vi nu inget om. Under århundradenas lopp har stuporna utvecklats i olika riktningar. Den ostasiatiska pagoden är en släkting.

De buddhistiska stuporna kan indelas i fem typer utifrån deras utformning och funktion. Relikstupan innehåller reliker efter Buddha, objektstupan innehåller föremål som tillhört Buddha eller hans lärjungar, minnesstupan är byggd för att påminna om olika händelser i Buddhas liv, symbolikstupan symboliserar olika aspekter i den buddhistiska teologin och slutligen votivstupan byggd för att påminna om viktiga besök.

Den tibetanska buddhismens stupor kan vara utformade på åtta olika sätt, vart och ett med hänvisning till väsentliga händelser i Buddhas liv.

Varje del av stupan har en symbolisk betydelse, knutet till den tibetanska buddhismens teologi. För en icke-buddhist är allt detta inte lätt att förstå. Men stupan som helhet symboliserar Buddha, sittande i meditationsställning på Lejontronen.

I Solbo är man välkommen att stiga in i stupan. Där inne finns olika heliga föremål, man kan tända rökelsestickor och ljus, och man kan skriva sitt namn i en gästbok. Mitt i rummet står en jättelik cylinder av metall. Det är ett tibetanskt bönehjul, och det innehåller enligt informationstexten 350 miljoner mantran eller böneramsor. Hjulet snurrar hela tiden, en klocka markerar varje varv och varje varv ska sprida frid och lycka över världen. I stupan finns också Livets träd, en träpelare som reser sig centralt upp genom hela byggnaden.

Annonser