Festijazz 2017

Lördagen den 25 mars 2017 gick en epok i Västerås-jazzens historia i graven. För tjugofemte gången arrangerade Föreningen Jazzens Vänner evenemanget Festijazz. För tjugofemte gången, ja – men också för sista gången. Claes Tillander, föreningens ordförande, berättade under kvällen att på senare år har deltagarantalet minskat och därmed också intäkterna. Evenemanget kan inte längre bära sina egna kostnader, och föreningen hade därför tvingats fatta det sorgliga beslutet att lägga ner Festijazz.

Men man slutade med flaggan i topp! Bland programmets alla förnämliga musiker står kanske världsartisten Laura Fygi med sin ackompanjatör Hans Vroomans ut litet extra. Fygi uppskattar Jazzens Vänner i Västerås så mycket att hon hade rest upp från Holland enkom för detta evenemang för att dagen efter resa vidare för att ge konserter i Kina.

Som referensmaterial för min bild har jag haft tillgång till Claes Tillanders foton från konserterna.

Annonser